Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5HP200 Úvod do hospodářské a sociální politiky

Konzultační hodiny LS 2015/2016

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Úterý: 12:00 – 14:00 Žižkov, nb304A, 305

Jinak dle dohody na tel. čísle:

224 095 521 e-mail: sevcik@vse.cz

Katedra hospodářské a sociální politiky

Literatura:

 • V. Spěváček a kol., Makroekonomická analýza, 2012, ISBN: 978-80-86131-92-4
 • Kubíček a kol., Hospodářská politika, 2010, ISBN: 80-86898-99-7
 • M. Ševčík, Economic Policy – The Process of Transformation and its Costs, 2010, ISBN: 978-80-245-1738-4
 • M. Ševčíková, Five Crises of The European integration process, University of Economics, Prague, ISBN: 978-80-245-2098-8
 • A. Slaný a kol., Makroekonomická analýza a hospodářská politika, C. H. BECK, 2003, ISBN: 80-7179-738-3
 • W. Eucken, Zásady hospodářského řádu, Liberální institut, 2004, ISBN: 80-863-89-32-4
 • J. M. Buchanan, Politika očima ekonoma, 2002, ISBN: 80-86389-21-9
 • M. Rothbard, Ekonomie státních zásahů, 2001, ISBN: 80-86389-10-3
 • Friedman M., Svoboda volby (www.libinst.cz), 1992, ISBN: 80-85467-85-2
 • L. von Mises, Byrokracie, 2002, ISBN: 80-86389-22-7
 • D. Armentano, Proč odstranit protimonopolní zákonodárství, 2003, ISBN: 978-80-8638-904-2

 

Požadavky u zkoušky:

Závěrečný test je hodnocen známkou (1-4)

Počet bodu a známka:

 • 49 a méně… 4
 • 50 – 59… 4+
 • 60 – 74… 3
 • 75 – 90… 2
 • 91 – 100… 1

Termín závěrečného testu:

10.1.2017

 • 13:30 hod. RB 101
 • 15:00 hod. RB 101

Náhradní termín závěrečného testu

17.1.2017

 • 9:15 hod. RB 101
 • 10:30 hod. RB 101

Opravné testy dle potřeby

Informace k předmětu 5HP200

1. přednáška

2. přednáška