Kvalitní vzdělání

Název projektu

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

V rámci tohoto projektu vznikly nové předměty doktorského studia:

V rámci tohoto projektu byl inovován předmět bakalářského studia:

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny tyto výukové materiály a učební pomůcky:

V rámci tohoto projektu se do výuky formou odborných seminářů a konzultací zapojili

Tato kniha byla zpracována díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu

 

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague