Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2017

Termín pro odevzdání BP + DP je stanoven na pondělí 21. 8. 2017 v čase  9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00h.

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry, které si osobně vyzvedáváte přímo u mě.  Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta, termín zkoušky si volíte sami.

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností.

Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Předběžně počítáme s termíny zkoušek a obhajob na bakalářském stupni studia v první polovině září, u magistrů v druhé polovině měsíce. Systém umožní termíny vypsat až po 1.9.2017.

Během letních prázdnin je zajištěn nepřetržitý provoz v pracovní dny na děkanátě fakulty v čase 9:00 – 12:00 hod.

Krásné léto všem přeje

Markéta Lačíková

sekretářka katedry


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague