Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Oblast profesního působení

Specializuji se zejména na problematiku sociální politiky se zaměřením na oblast sociálního zabezpečení. Svojí profesní kariéru jsem spojil s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde jsem získal v r. 2003 titul profesor. Jsem členem vědeckých rad, aktivně působím v řadě tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích.

 

Vědecké publikace

Krebs V. a kol.: Sociální politika, Praha, ASPI Publishing 2015, str. 161-281, ISBN 978-80-7357-585-4.

Krebs V. a kol.: Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech, Praha, VÚPSV 2009, str. 3-36, ISBN 978-807416-044-8.

Krebs V.: The Welfare State in Czech Republic. In. Aspalter Christian. The Welfare State in Emerging – Market Economies. Casa Verde Publishing, 2004, str. 45-69, ISBN 986-80414-1-4. 2004, str. 45-69.

Krebs V. a kol.: Sociální důsledky vstupu ČR do EU. Projekt MPSV, MS 04-03, 2003 – hlavní řešitel.

Stratenschulte E.D. a kol.: Best (Balanced European Social Transformation), GD EAC 46/05 – spoluřešitel

 

Vyučované předměty na NF VŠE

5HP 501 Makroekonomická analýza

5HP 500 Projekt diplomové práce

5HP 301 Sociální a zdravotní systém

5HP 201 Sociální politika

 

Ve volném čase se nadále snažím sportovat (lyžování, cyklistika) a využívat nabídky kulturních akcí, které Praha bohatě nabízí. Mám jednu dceru a dvě vnoučata.