Obor Hospodářská politika

Garant: prog. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Obor Hospodářská politika garantovaný a zajišťovaný katedrou hospodářské politiky vychovává národohospodáře širokého profilu, kteří mají možnost uplatnit se v různých sektorech a odvětvích národního hospodářství. Absolventi mají široké uplatnění ve státní a regionální správě, v ekonomických a výzkumných sekcích bank, finančních institucích, velkých společností, a to jak veřejných, tak soukromých. Studijní zaměření je možné v rámci volitelných předmětů profilovat i pro práci ve veřejné správě, zejména městských a obecních úřadech, úřadovnách práce a sociálního zabezpečení, v orgánech a institucích ochrany životního prostředí.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague