Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Obor Národní hospodářství

Související stránky

Garant: prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.

Studijní obor Národní hospodářství bakalářského studia garantovaný a z velké části zajišťovaný katedrou hospodářské politiky. Připravuje studenty na uplatnění prakticky ve všech sférách státní a regionální správy. Šíří záběru teoretických a praktických předmětů a umožnění větší míry volitelnosti jde o obor, který skýtá dobré perspektivy i pro jednoznačně nevyhraněné zájemce o studium ekonomie. Absolventi mohou hledat své uplatnění ve veřejné a státní správě, jako jsou například ministerstva, obecní a městské úřady, v ekonomických sekcích bank, pojišťoven a spořitelen, v úřadech práce a orgánech ochrany životního prostředí a v úřadech sociálního zabezpečení. O absolventy mají velký zájem poradenské a informační firmy, zařízení školská, kulturní a zdravotní, ale i neziskové organizace.

Absolvování bakalářského studia tohoto oboru umožňuje posluchači pokračovat v inženýrském studiu na libovolném typu škol ekonomického charakteru, zejména pak na národohospodářské fakultě, která vychovává komplexní a koncepční národohospodářské odborníky.