Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
5EZ Ekonomická žurnalistika – státní zkouška

Upozornění pro studenty VS Ekonomická žurnalistika – od LS 2017 budou u státní zkoušky jen otázky z „nového“ setu – již není možnost volby otázek se „starého“ a „nového“ setu.